Reglementen en spelregels

Onderstaand vindt u de reglementen die gelden tijdens het NK Keezen. Heeft u na het lezen een vraag? Stel deze via ons contactformulier of stuur een e-mail.

Algemeen

 • De zaal is open vanaf 11.30 uur.
 • Bij binnenkomst melden alle deelnemers zich met de code op de deelnemerskaart die per mail wordt verzonden bij de aanmelding. Dit mag uitgeprint, of we kunnen de code ook van een telefoon scannen.
 • Uiterlijk 12.45 uur dient iedereen aanwezig te zijn in verband met het invoeren van alle spelers. Om 13.00 uur start ronde 1.
 • We spelen met een kunststof 4-persoons keezbord van www.keezbord.nl. We spelen met de officiële keezkaarten.
 • Is een team na de start van een ronde niet aanwezig dan wordt het spel beslist in het nadeel van het afwezige team. Het winnende team wint het spel met 8 pionnen. De tegenpartij verliest het spel met 4 pionnen.
 • We gebruiken het computerprogramma Keezdrive voor de tafelindeling. Deze bepaalt op basis van de gespeelde partijen tegen wie u moet spelen. De tafelindeling voor alle rondes vindt u op het beamerscherm bij de ingang. Hier ziet u de tafel bij uw teamnummer.
 • Voor de puntentelling gebruiken we een scoreformulier, deze wordt tijdens de ronde uitgedeeld en wordt door een van de spelers ingevuld. Beide teams ondertekenen de scorekaart wanneer de ronde is afgelopen en een van de spelers brengt de scorekaart naar de wedstrijdtafel.
  • Vul op het scoreformulier het tafelnummer, teamnummers en aantal pionnen die binnen zijn in. Het programma bepaalt de score.
 • De rondes worden uitgespeeld tot iedereen klaar is met een maximum speeltijd van 50 minuten. Wanneer er na 50 minuten nog geen winnaar is, krijgt ieder team 2 punten voor elke pion die binnen is. De 10 bonuspunten voor de winnaar worden niet uitgekeerd.
 • Er worden 5 rondes gespeeld.
 • Bij onduidelijkheid of meningsverschillen bepaalt de organisatie. Heeft u een vraag? Steek dan even uw hand op, of roep iemand van de organisatie.
 • De laatste ronde is rond 18:00 uur afgelopen. De prijsuitreiking is op de finaledag nadat de laatste ronde is afgelopen.
 • Wanneer een team zich heeft geplaatst voor de finale, dient dat team zich in dezelfde samenstelling de finale te spelen als de voorronde. Uw plaatsing is dus persoonsgebonden. Voorafgaand aan de voorronde mag u nog wel wisselen van speler.
 • De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar.

Spelregels

 • Op het scherm staat achter het teamnummer wie begint met delen en met welke kleur het team speelt.
 • Je deelt de kaarten één voor één, met de klok mee. Beginnende bij de speler aan de linkerkant van de deler.
 • De eerste hand krijgt iedereen vijf kaarten, dan word het pakje kaarten doorgeschoven naar de volgende speler, die geeft ieder 4 kaarten, dan word het pakje weer doorgeschoven naar de volgende speler die geeft ook weer 4 kaarten. De volgende speler pakt alle kaarten weer op, schud ze en geeft ieder 5 kaarten enz.
 • Gespeelde kaarten open neerleggen in het midden van het speelbord en alle kaarten zichtbaar neerleggen.
 • Kunt u geen kaart meer uitspelen: leg alle kaarten in uw hand open weg, in het midden van het speelbord.
 • U loopt nooit door voorbij uw startpositie
 • Om misverstanden te voorkomen telt u het aantal stappen per stap dat u met uw pion zet en dus niet in sprongen.
 • Als u kunt, dan moet u spelen (ook al slaat u uw eigen, of uw partners pion.
 • Het is niet toegestaan, om u zelf te slaan op uw startpositie.
 • Wanneer uw pion op zijn beginpositie staat mag er niemand langs en mag niemand uw pion slaan. Deze pion mag ook niet geruild worden als iemand een ruilkaart heeft. U mag zelf wel vanaf uw startpositie ruilen.
 • U moet uw pionnen aansluiten in uw honk en u mag niet over een pion heen stappen die al in uw honk zit.
 • Als u zelf  alle vier de pionnen in uw honk hebt, moet u uw partner helpen.
 • Overleggen over de kaarten of het spel met uw partner is NIET toegestaan.
 • Uw kaarten altijd zichtbaar, boven tafel, in de hand houden, zodat uw medespelers zien dat u nog kaarten heeft.
 • Een kaart opgegooid is gegooid, pion los is los.
 • Mocht u onverhoopt een vergissing maken bij het opgooien van een kaart (of voor uw beurt een kaart spelen) dient u deze kaart direct terug te pakken. Vervolgens gaat het spel verder. Degene die zich vergooit heeft, gooit bij de eerstvolgende deelronde direct eenmalig zijn volledige hand kaarten, zonder te spelen, weg. In het geval dat de laatste pion binnengebracht moet worden en een speler vergooit zich, heeft de tegenpartij direct gewonnen met 8 pionnen binnen. (Let op! Deze regel geldt alleen tijdens het NK)
 • Bij twijfel over de regels of het verloop van het spel, geef de jury direct even een seintje!

Kaarten

 • Ruilkaart: uw eigen pion wisselen met een andere pion
 • 7 (delen): mag gesplitst worden over twee pionnen, maar hoeft niet. Om uw laatste pion binnen te brengen met bijv. 2 stappen mogen de resterende stappen gedaan worden met de pion van uw maat . Wel altijd de 7 stappen op maken.
 • 4: is altijd 4 achteruit (niet achteruit uw honk in) ook als u voorbij uw startpositie staat. Als uw eigen pion op uw startpositie staat mag die niet worden gepasseerd.
 • Overig: aantal stappen vooruit dat op de kaart staat vermeld.

Puntentelling

 • U hebt gewonnen als u als team alle 8 de pionnen in uw honk hebt.
 • U krijgt per pion die in uw honk staat 2 punten.
 • Als winnend team krijgt u 10 punten extra.
 • Als verliezend team krijgt u geen extra punten.
 • Bijvoorbeeld: u hebt gewonnen en de tegenstander heeft nog maar 4 pionnen binnen. Dan is de einduitslag: voor het winnende team 8×2= 16 + 10 extra win punten is 26 punten. Het verliezend team krijgt alleen 4×2= 8 punten.
 • De stand wordt als volgt bepaald: Het team met de meeste winstpartijen is de winnaar. Bij het gelijk aantal gewonnen wedstrijden bepaalt het aantal behaalde punten de volgorde, bij gelijk aantal behaalde punten telt het aantal tegen punten. Bij een gelijke stand bepaalt de uitslag van de voorrondes wie als bovenaan geplaatst is; het team met het hoogst behaald aantal punten in de voorronde wint t.o.v. het andere team.