Spelregels

Tijdens het NK keezen wordt gespeeld op een Keezbord.

Het bord

Keezen wordt gespeeld op een speelbord met Keezkaarten en pionnen. Het bord kan van elk materiaal zijn vervaardigd en bevat 96 uitsparingen waar een pion in gezet kan worden. De bodems van de uitsparingen bevatten vijf verschillende kleuren. De kleuren van de bodems bestaan uit: een neutrale kleur, rood, blauw, geel en groen.

Puntentelling

Per spelronde kunt u als team punten verdienen. Nadat een spel is gespeeld krijgt ieder team twee punten voor iedere pion die hij binnen heeft. Als het spel binnen de gestelde tijd is gespeeld krijgt het winnende team tien bonuspunten.

Bijvoorbeeld: Speler A en C (team 1) hebben 6 pionnen binnen en Speler B en D (team 2) hebben 8 pionnen binnen.

  • Team 1 krijgt 6 x 2 = 12 punten
  • Team 2 krijgt 8 x 2 = 16 punten. Team 2 heeft gewonnen dus krijgt team 2 tien bonuspunten. 16 + 10 = 26 punten.

Voordat een ronde begint vullen de teams hun naam en teamnummer in op de scorekaart. Na afloop van het spel vult een van de spelers het aantal pionnen in van ieder team en wordt het winnende teams aangekruist. Vervolgens wordt het scoreformulier bij de wedstrijdsecretaris ingeleverd.

Het bijhouden van scores en de tafel-indeling vindt plaats met behulp van het programma Keezdrive. Dit programma bepaalt de tafel-indeling van de eerste ronde volledige willekeurig. Bij iedere volgende ronde wordt de tafel-indeling bepaald.

Het spel

Per spelronde kunt u als team punten verdienen. Tijdens een ronde spelen twee teams aan een tafel waarbij iedere speler zijn eigen kleur heeft. Spelers uit hetzelfde team zitten altijd tegenover elkaar.

Het eerste team op het scoreformulier is het team dat begint met delen.

Tijdens een ronde leggen de spelers een voor een, te beginnen bij de speler die links van de startspeler zit, een kaart uit hun hand op en voeren de daarbij behorende actie uit. Als een speler een kaart op kán gooien, moet hij dat ook doen, ook als dat betekent dat hij zichzelf of zijn partner van het bord slaat. Als een speler geen kaart op kan gooien, dan levert hij al zijn kaarten in en moet hij op de volgende ronde wachten. Als alle spelers hun kaarten kwijt zijn, wordt de speler links van de huidige speler startspeler en begint een nieuwe ronde.

De acties die bij de kaarten horen zijn als volgt:

  • Opzetkaart plus een vooruit: een pion uit een startveld op het bord zetten of een pion een plaats vooruit zetten.
  • Opzetkaart: een pion uit een startveld op het bord zetten.
  • Ruilkaart: een eigen pion met een pion van een andere speler (een teamgenoot of een tegenstander) omruilen. Dit mag alleen als de andere pion niet op een vakje van zijn eigen kleur staat.
  • Zeven : zeven stappen met één pion of verdelen over twee pionnen ,twee pionnen moeten in totaal zeven vakjes vooruit gezet worden.Om uw laatste pion binnen te brengen met bv. 2 stappen mogen de resterende stappen gedaan worden met de pion van uw maat . Wel altijd de 7 stappen op maken.
  • Vier achteruit: een pion moet vier vakjes achteruit gezet worden. Het is niet toegestaan de pion achteruit in het eigen honk te plaatsen.
  • In alle andere gevallen, moet één pion het aantal vakjes dat op de kaart staat vooruit gezet worden.

Wanneer een pion op zijn eigen kleur staat, mag hij niet ingehaald en ook niet geslagen worden. Ook mag hij niet (met een ruilkaart) worden geruild. Dat betekend dat ook de pionnen die zich al in het honk bevinden mogen niet worden ingehaald.

Een beurt moet altijd uitgespeeld worden. Als een speler alle vier zijn pionnen in het honk heeft, speelt hij direct door met de pionnen van zijn medespeler. Hier mag hij ook een deelkaart voor gebruiken. Als twee spelers uit hetzelfde team beiden vier pionnen in hun honk hebben, stopt het spel en worden de pionnen in het honk van het andere team geteld. Het eerste team vult de scorekaart in en een van de spelers ondertekent de scorekaart. Het tweede team controleert de scorekaart en een van de spelers uit team 2 ondertekent de scorekaart. Vervolgens wordt de scorekaart teruggebracht naar het wedstrijdsecretariaat.

Een gedachte over “Spelregels”

Reacties zijn gesloten.